fbpx ...

STEELLINE 180
ПОЧИСТВАЩА И ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Почистване на лазерно изрязани детайли – заобляне на ръбове, отстраняване на оксиден слой и окончателно повърхностно покритие.
  • Почистване на плазмено изрязани части – отстраняване на шлака, отстраняване на ръжда, заобляне на ръбове и окончателно повърхностно покритие.
  • Почистване на детайлите след щанцова преса – заобляне на ръбове и окончателно повърхностно покритие.
  • Отстраняване на ръбове след рязане с водна струя – шлифоване, заобляне на ръбове и окончателно повърхностно покритие.
  • Почистване на неръждаемите детайли с фолио – заобляне на ръба без увреждане на фолиото.

R
Гумиран вал за отстраняване на ръбове с диаметър 180 мм

D
Дисков четков уред с диаметър на диска 150 мм

B
Четка Vebrax с диаметър 200 мм за финално повърхностно полиране

КОНФИГУРАЦИИ

РАЗМЕРИ

МОСТРИ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.