fbpx ...

Списание KarMag – Брой 2, Юни ’23

 

Добре дошли във втори брой на списание KarMag!

В този брой ще Ви запознаем с висококачественото оборудване, което изложихме на 65-ия Международен Технически Панаир в белград, Сърбия.

 

Bulls do not win bullfights. PEOPLE DO!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.