fbpx ...

Списание KarMag – Брой 1, Април ’23

 

Добре дошли в първи брой на списание KarMag!

Решихме да създадем KarMag, за да споделяме с Вас всичко, което се случва в динамичния свят на металообработването, и да Ви информираме за новостите, които можем да предложим, за да улесним и подобрим Вашата продукция.

 

Bulls do not win bullfights. PEOPLE DO!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.