fbpx

Престилкови абканти
MFD Престилков абкант
MFC Престилков абкант
MFE Престилков абкант

Престилкови абканти със серво мотори
SFA Престилков абкант със серво мотори
MFA Престилков абкант със серво мотори

Ръчни престилкови абканти
UFA Ръчен престилков абкант

Електромеханични гилотини
EMS Електромеханична гилотина

Свържете се с нас

  • Бул. Асеновградско шосе,
    4101 Куклен
    Пловдив/България
  • Тел: +359 32 940969
    Факс: +359 32 940767
 
© 2021 Karmet Bulgaria ltd. All rights reserved