fbpx

Техническа поддръжка на хидравлична абкант преса

hydraulic press brake maintenance

За всяка машина на Кармет Вие получавате първокласно обслужване и поддръжка. За нас е важно да се грижим за всяка една машина, затова Ви предлагаме полезни и практически препоръки, подробни инструкции за безопасността, оптималното производство и рентабилността.

В тази статия ще разгледаме подробно процеса по техническа поддръжка на хидравлична абкант преса. Въпреки, че нашият сервизен екип е на разположение да реши всеки един проблем има редица процедури, които Вие трябва да извършвате периодично, за безпроблемното функциониране на машината.

Подредихме информацията в следните категории:

 1. Техническа поддръжка
  1.1 Техническа поддръжка на машината
  1.2 Техническа поддръжка на хидравличната система
  1.3 График за профилактика на хидравличната система
 2. Периодичност на профилактика на машината
  2.1 Ежедневна поддръжка
  2.2 Седмична поддръжка
  2.3 Месечна поддръжка
  2.4 Двумесечна поддръжка
  2.5 Тримесечна поддръжка
  2.6 Поддръжка след 2000 работни часа
 3. Смазване

 

1. Техническа поддръжка
1.1 Техническа поддръжка на машината

1. Моля, направете необходимите процедури по смазване съгласно схемата и периодите, зададени в ръководството за употреба.
2. Горните и долните инструменти трябва винаги да бъдат поддържани чисти. Когато не се използват трябва да бъдат покрити със защитна смазка.
3. С течение на времето върху електрическия мотор се събира известно количество прах, затова покритието и вентилатора му трябва да бъдат почиствани през определени периоди от време.
4. Конекторните свръзки на ЦПУ могат да бъдат разхлабени след определено работно време, затова състоянието им трябва да бъде проверявано периодично.
5. Винтовите връзки на машината трябва да бъдат затягани периодично.
6. По време на процеса на оксидация на листа, могат да се натрупат шлаки по долната, горната греда, долните и горните инструменти.

1.2. Техническа поддръжка на хидравличната система

1. Поддържайте чиста хидравличната система.
2. Периодично проверявайте нивото на смазката от масления резервоар.
3. След всеки 500 работни часа почиствайте хидравличния резервоар на филтъра.
4. Маслото в хидравличния резервоар трябва да бъде сменено след първите 500 часа, след това на всеки 2000 часа. В специална таблица сме препоръчали подходящо хидравлично масло.
5. Клапана за безопасност на налягането е регулира в нашата база, така че не се налага да правите никакви промени по него.
6. Периодично проверявайте нивото на замърсеност на маслото от хидравличния резервоар. Ако индикаторът свети в синьо – значи маслото е чисто, жълтият цвят показва, че нивото е критично и червеният значи, че маслото трябва да бъде подменено.

1.3 График за профилактика на хидравличната система

 

2. Периодичност на профилактика на машината
В този раздел Ви осигуряваме необходимата информация относно периодичната профилактика на машината.

2.1 Ежедневна поддръжка

Трябва да бъде прилагана всеки ден. 

1. Проверете всички части на машината.
2. След приключване на работния ден почистете всички необходими части.
3. Всеки ден работната зона трябва да бъде почиствана с вакуум, защото може да има наличие на изрезки, шлака и други, които могат да повредят системата.
4. Проверявайте нивото на маслото в резервоара.

2.2 Седмична поддръжка

Трябва да бъде прилагана всяка седмица.

1. Трябва да бъдат добре затегнати всички свързващи части (болтове, винтове и др.)
2. Моля, почиствайте с мека кърпа всички части, изброени по-долу:
– заден упор;
– предни опори;
– горни инструменти, долни инструменти, долна маса.
3. Смазвайте всички части, описани в таблицата.

2.3 Месечна поддръжка

Трябва да бъде прилагана всеки месец.

1. Металните части, които не са боядисани, трябва да бъдат смазвани с предпазно масло.
2. ЦПУ и педала трябва да бъдат почиствани с препарати и кърпи, по които няма абразивни елементи.
3. Трябва да бъдат затегнати болтовете, намиращи се под хидравличните цилиндри.

2.4 Двумесечна поддръжка

Трябва да бъде прилагана на всеки два месеца.

1. Почистете филтъра в ел. таблото с въздух.
2. Филтърът в хидравличната система трябва да бъде почистван първо с въздух под налягане, след което с бензин.

2.5 Тримесечна поддръжка

Трябва да се прилага на всеки три месеца.

1. Прочистете ел. таблото от сухите материали.
2. За предотвратяване на оксидация на свързващите елементи, трябва да бъдат използвани антиоксиданти.

2.6 Поддръжка след 2000 работни часа

Редовно трябва да бъде извършвана профилактика след всеки 2000 работни часа.

При хидравличните преси има някой доста чувствителни елементи като клапаните и др., които могат да бъдат разгледани на чертежа на хидравличната система.
Предпазването им зависи от хидравличната система и от почистването на хидравличното масло.

1. След първото пускане на системата хидравличното масло трябва да бъде сменено след 500 работни часа, след което на всеки 2000 работни часа. Смяната на маслото трябва да бъде извършвана съгласно графика и схемата за извършването ѝ.
2. Лагерите на задния упор и предните упори трябва да бъдат контролирани. При възникване на проблем с тях се налага подмяна.
3. Редовно трябва да се проверява свързващата система между главния мотор и хидравличния мотор.

 

3. Смазване

Схема на смазване

 

 

Относно видовете хидравлично масло и грес можете да се консултирате с упътването на машината или ни пишете с въпросите си на service@karmet.eu

Свържете се с нас

 • Бул. Асеновградско шосе,
  4101 Куклен
  Пловдив/България
 • Тел: +359 32 940969
  Факс: +359 32 940767
 
© 2021 Karmet Bulgaria ltd. All rights reserved