fbpx
Гарантирана безопасност при работа с хидравличните абкант преси KARMET TORO, благодарение на светлинна бариера AKAS® II

Гарантирана безопасност при работа с хидравличните абкант преси KARMET TORO, благодарение на светлинна бариера AKAS® II

Два от основните ни приоритети, при производството на хидравличните абкант преси KARMET TORO са:

 • Максимална безопасност за оператора.
 • Безопасността да не е за сметка на производителността.

Успяваме да го постигнем, използвайки светлинна бариера за безопасност AKAS® LC II M от Fiessler Elektronik.

Fiessler Elektronik е компания, създадена през 1956г. с цел да произвежда оптоелектронни устройства и вече повече от 60 години са световен лидер в производството на светлинни бариери за безопасност. Създават системата AKAS® през 1998г.

AKAS® e електрочуствително защитно устройство. Този тип устройства се характеризират с това, че опсано движение бива спряно или предотвратено, когато светлинните лъчи между предавател и приемник са прекъснати.

Фигура 1

 

Предавателят генерира два червени лазерни лъча (Фигура 1), които благодарение на разположението на елементите на приемника образуват триточкова система за безопасност. Вертикалната лазерна мрежа се получава и анализира от елементите Е2 и Е3 (Фигура 2). В допълнение, елементът Е1 осигурява хоризонтална защита и мониторинг, в стадия, когато горния инструмент е в най-ниско положение.

Фигура 2

 

Хидравличните абкант преси KARMET TORO са оборудвани и с “Box bending” опция за огъване на кутии (Фигура 3). Системата AKAS® разпознава тази опция и реагира така, че да не възпрепятства работата на машината. Това се случва като „заглушава“ елемента Е1 и вече прегънатите страни на кутията не прекъсват лъча и процеса протича без прекъсване.

Фигура 3

 

По време на процеса на огъване горният инструмент се задвижва надолу с максимална скорост, докато върха му почти достигне детайла. Ако в този момент системата засече пръст или ръка в зоната на опасност ще задейства команда за моментално спиране на машината, с изключително кратко време на реакция от 0,75 мс (1,5 мс в най-лошия случай). Ако, обаче, опасност не е засечена скоростта на спускане на горния инструмент ще бъде намалена до нормалната скорост на огъване.

В допълнение системата AKAS® има способността автоматично да се регулира, при смяна на инструмент с различни размери. Това спестява време и елиминира възможността за човешка грешка в този процес.

Системата има възможност за директна връзка и мониторинг на педала, който задвижва горната греда, на аварийния стоп-бутон, на предпазните датчици на лява и дясна предпазна врата, както и мониторинг на задната част на машината, където са осите за движение по X и R.

AKAS® е система с:

 • категория за безопасност 4, според EN 954;
 • еPL (Performance Level), според EN ISO 13849-1:2008;
 • SIL 3, според EN 62061:2005;
 • EN 12622.

 

Най-важното изискване към една абкант преса е да осигурява безопасността на оператора. Системата AKAS® постига точно това, без да намалява продуктивността на машината, дори оптимизира процесите. Поради тази причина ние от „КАРМЕТ България“ ЕООД разчитаме  на немското качество и традиции, които Fiessler Elektronik имплементират в изработката на AKAS® и сме я включили във всеки модел на хидравличните абкант преси TOROPRO, BASIC, RAPIDO и HEAVY DUTY.

Свържете се с нас

 • Бул. Асеновградско шосе,
  4101 Куклен
  Пловдив/България
 • Тел: +359 32 940969
  Факс: +359 32 940767
 
© 2021 Karmet Bulgaria ltd. All rights reserved